در هیئت چه گذشت؟؟94/5/6

زمینه کربلایی احمدرضا رمضانی.............................

کربلایی احمدرضا رمضانی مجلس را با دعای فرج شروع کرد و روضه ی بسیار زیبا حضرت رقیه خواند و زمینه ی بسیار قشنگ کاره منه سینه زنی را خواندن و در اخرم کربلایی سید مهدی حسینی هم زیبا خواندن و کاره منه سینه زنی رابه شبک تک خواندن. درکل هیئت خیلی چسبید به همه بچه ها

                        

                                                                             الهم عجل الولیک الفرج

                                             یاحسن

                                                                                            


ادامه مطلب

[ پنجشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰ ]