مراسم هفتگی(94/10/15)

عنوان مراسم:هفتگی

تاریخ:سه شنبه/پانزدهم/دی/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین نوید رامندی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ دوشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰ ]