مراسم هفتگی94/12/18

عنوان مراسم:هفتگی 

تاریخ:سه شنبه/یازدهم/اسفند/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین مسعود سامخانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

 مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ پنجشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰ ]