مراسم ولادت امام حسین(ع)(95/2/21)

عنوان مراسم:ولادت امام حسین(ع)

تاریخ:سه شنبه/بیست و یکم/اردیبهشت/ سال اقتصادمقاومتی،اقدام و عمل

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ پنجشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

شهادت امام موسی کاظم(95/2/21)

عنوان مراسم:شهادت امام موسی کاظم(ع)

تاریخ:سه شنبه/بیست و یکم/اردیبهشت/ سال اقتصادمقاومتی،اقدام و عمل

سخنران:حجت السلام و المسلمین محمدی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ پنجشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم وفات حضرت زینب(مدافعان حرم3)(95/2/7)

                       صوت و تصویر بارگزاری خواهد شد.

 

عنوان مراسم:مدافعان حرم3

تاریخ:سه شنبه/هفتم/اردیبهشت/ سال اقتصادمقاومتی،اقدام و عمل

سخنران:حجت السلام و المسلمین ارام

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

    کربلایی احمدرضارمضانی   

 مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

 
[ پنجشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم ولادت امام محمدتقی(95/1/31)

عنوان مراسم:ولادت امام محمدتقی

تاریخ:سه شنبه/سی یکم/فروردین/ سال اقتصادمقاومتی،اقدام و عمل

سخنران:حجت السلام و المسلمین مسعود سامخانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

 مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ پنجشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم شهادت امام هادی(ع)(95/1/24)

عنوان مراسم:مراسم شهادت امام هادی

تاریخ:سه شنبه/بیست و چهارم/فروردین/سال اقتصادمقاومتی،اقدام و عمل

سخنران:حجت السلام و المسلمین مسعود سامخانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ پنجشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]