مراسم فاطمیه شب اول(94/12/21)

عنوان مراسم:فاطمیه(شب اول)

تاریخ:جمعه/بیست و یکم/اسفند/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین مسعود سامخانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

        کربلایی احمدرضارمضانی

 مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم هفتگی94/12/18

عنوان مراسم:هفتگی 

تاریخ:سه شنبه/یازدهم/اسفند/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین مسعود سامخانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

 مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ پنجشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم هفتگی94/12/11

عنوان مراسم:هفتگی 

تاریخ:سه شنبه/یازدهم/اسفند/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین مسعود سامخانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

 مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ جمعه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم هفتگی94/12/4

عنوان مراسم:هفتگی 

تاریخ:سه شنبه/چهارم/اسفند/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین مسعود سامخانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

 مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ جمعه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم هفتگی 94/11/27

عنوان مراسم:هفتگی 

تاریخ:سه شنبه/بیست و هفتم/بهمن/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین مسعود سامخانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

 مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ دوشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]