مراسم شهادت حضرت رقیه(س)

عنوان مراسم:شهادت حضرت رقیه(س)

تاریخ:سه شنبه/بیست و ششم/ابان/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجه السلام مسعود سام خانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

        کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم هفتگی94/8/12

عنوان مراسم:هفتگی

تاریخ:سه شنبه/دوازدهم/ابان/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجه السلام مسعود سام خانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم هفتم امام

عنوان مراسم:هفتم امام

تاریخ:پنج شنبه/هفتم/ابان/ سال همدلی و همزبانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ شنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

شب دهم محرم94

عنوان مراسم:محرم

تاریخ:جمعه/یکم/ابان/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین فرزاد سلامت بخش

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ شنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

شب نهم محرم94

عنوان مراسم:محرم

تاریخ:پنج شنبه/سی ام/مهر/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین فرزاد سلامت بخش

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ شنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

شب هشتم

عنوان مراسم:محرم

تاریخ:چهار شنبه/بیست نهم/مهر/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین فرزاد سلامت بخش

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ شنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

شب هفتم

عنوان مراسم:محرم

تاریخ:سه شنبه/بیست هشتم/مهر/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین فرزاد سلامت بخش

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ شنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

شب ششم

عنوان مراسم:محرم

تاریخ:دوشنبه/بیست هفتم/مهر/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین فرزاد سلامت بخش

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ شنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

شب پنجم محرم94

عنوان مراسم:محرم

تاریخ:یکشنبه/بیست وششم/مهر/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین فرزاد سلامت بخش

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ شنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]