مراسم هفتگی(94/11/20)

عنوان مراسم:هفتگی 

تاریخ:سه شنبه/بیستم/بهمن/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین مسعود سامخانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

 مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ چهارشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم هفتگی(94/11/13)

عنوان مراسم:هفتگی 

تاریخ:سه شنبه/سیزدهم/بهمن/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:برادر سعید اینانلو

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

      کربلایی احمدرضا رمضانی

   مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ يكشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم هفتگی94/11/6

عنوان مراسم:هفتگی 

تاریخ:سه شنبه/ششم/بهمن/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجه السلام مسعود سام خانی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

      کربلایی احمدرضا رمضانی

   مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]