شب چهارم محرم94

عنوان مراسم:محرم

تاریخ:شنبه/بیست پنجم/مهر/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمینفرزاد سلامت بخش

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ سه شنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

شب سوم محرم94

عنوان مراسم:محرم

تاریخ:جمعه/بیست و چهارم/مهر/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمینفرزاد سلامت بخش

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ سه شنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

شب اول محرم الحرام 1437

عنوان مراسم:محرم

تاریخ:چهارشنبه/بیست و دوم/مهر/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمینفرزاد سلامت بخش

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ دوشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم هفتگی94/7/7

عنوان مراسم:هفتگی

تاریخ:سه شنبه هفتم/مهر/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین نوید رامندی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ جمعه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم شهادت امام جواد94/6/24

عنوان مراسم:شهادت امام جواد

تاریخ:سه شنبهبیست و چهارم/شهریور/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین نوید رامندی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ جمعه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم هفتگی 94/6/17

عنوان مراسم:هفتگی

تاریخ:سه شنبه هفدهم/شهریور/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین نوید رامندی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ جمعه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]

مراسم هفتگی94/6/10

عنوان مراسم:هفتگی

تاریخ:سه شنبه دهم/شهریور/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجت السلام و المسلمین نوید رامندی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی و

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)


ادامه مطلب
[ جمعه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰نظر ]